La revista Mirall de trobar

L'actual revista del centre du per nom Mirall de Trobar, l'obra de Berenguer d'Anoia a la qual, ell mateix, cita a Inca com el seu lloc de naixement. Es va començar a publicar el curs 1989-90.
Abans es publicaren alguns números de la revista Can Bum.

En aquesta pàgina hi podreu trobar enllaços a les portades i als índex d'algunes de les revistes passades, i també als continguts d'alguns dels darrers números.