Dins el marc de lErasmus k101 Rumb a Europa: Innovació i qualitat educativa, Victòria Font va estar uns dies a Grècia realitzant un job shadowing en el centre d'Educació Ambiental de Thessalonica, durant la primera setmana d'abril.

grecia

Els objectius principals eren donar a conèixer el nostre centre, establir nous contactes per a futurs projectes, conèixer diferents metodologies d'educació mediambiental, observar altres formes d'organització i de funcionament de les comissions mediambientals de centre...segur que ha estat una estada ben profitosa.