En aquest enllaç trobareu tota la informació i horaris dels exàmens de recuperació de setembre, lliurament de notes, programa de reutilització de llibres i acolliment i inici de classes.

CALENDARI DE SETEMBRE