Alemany

Anglès

Ciències Naturals i Biologia: 1r ESO: Informació, tasques ; 3r ESO: informació, tasques; 1r batx.: informació, tasques.

Ciències socials1r ESO dossier, Història del Món Contemporani 1r batx.

Comerç

Educació Física

Educació Plàstica: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, Dibuix Tècnic 1r batxillerat

Filosofia i Valors Ètics: 1r ESO: dossier, tasca; 2n ESO: dossier, tasca; 3r ESO: dossier, tasca.

Física i Química: 2n ESO, 3r ESO, 1r Batxillerat

Francès

Llengües clàssiques

Llengua catalana

Llengua espanyola

Matemàtiques: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO acadèmiques, 3r ESO aplicades, 1r batxillerat socials, 1r batxillerat ciències

Música

Tecnologia: 2nESO, 3rESO, 4tESO