En aquests enllaços podeu consultar les tasques d'estiu i les instruccions per les recuperacions de setembre, per departaments.

Alemany

Anglès 1rESO, 2nESO, 3rESO4tESO, 4tDiver, 1rBatx, 2nBatx, FPB1, Grau mitjà

Biologia i geologia 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO 

Ciències Socials 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Ciutadania 2n ESO

Educació Física 1rESO, 2nESO3rESO4tESO, Fitxes 1rESO

Educació Plàstica 1r ESO, 3r ESO, 4t ESO, Dibuix Artístic 1r batx.Dibuix Artístic 2n batx.

Filosofia INDICACIONS, 1r ESO, 3r ESO, 4t ESO Lectura1, 4t ESO activitat1, 4t ESO lectura2, 4t ESO activitat2, 4t ESO guió_prova

Física i química 3rESO , 4tESO

Francés 2n ESO

Llengua catalana 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO

Llengua Espanyola 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO: Mat. Acadèmiques Cristina Navarro, Mat. Acadèmiques Conxa Ors, Mat. Aplicades, 4tESO: MAT AMAT B, Taller de Matemàtiques 2nESO, Taller 2nESO Criteris

Música

Orientació ASL 3r, ACT 3r, ASL 4t

Tecnologia 2nESO, 3rESO, 4tESO Informàtica 4t.

FPB  Comunicació

En aquests enllaços podeu consultar les tasques d'estiu i les instruccions per les recuperacions de setembre, per departaments.

Alemany

Anglès

Biologia i geologia 1rESO, 3rESO, 4tESO , 1rBatx Biologia i Geologia, 1rBatx Cultura Científica, 2nBatx Biologia

Clàssiques 1r batx.

Ciències Socials i Economia 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Economia 4t ESO, Economia 1r batx., Economia de l'empresa 2n batx.,Fonaments de l'Art 2n batx.,Geografia 2n batx., Història de l'Art 2n batx.,Història del món contemporani 1r batx., Història d'Espanya 2n batx.

Educació Física 1rESO, 2nESO3rESO4tESO,1rBatx

Educació Plàstica 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Dibuix Artístic 1r batx.Dibuix Artístic 2n batx. Cultura Audiovisual I 1r batx.,Fonaments de l'art 1b, Tècniques d'Expressió GP, Disseny: (act.1, act.2, act.3, act.4.)

Filosofia : Valors Ètics: 1r ESO, dossier 1r, 2n ESO, dossier 2n, 3r ESO, dossier 3r ESO, 4t ESO, dossier 4t ESO, Filosofia 1r batx., dossier 1r batxHistòria de la filosofia 2n batx. Psicologia 2n batx.

Física i química 2nESO, 3rESO , 4tESO Física i Química, 4tESO Ciències Aplicades, 1rBat Física i Química, 1r Bat Cult. Científica, 1rBat TIC, 2n Bat Física, 2n Bat Química

Francés 2n ESO

Llengua catalana 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO,1r batx., 2n batx., Literatura Universal 1r bax.

Llengua Espanyola 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batx., 2n batx.

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO: Mat. Acadèmiques (solucions), Mat. Aplicades, 4tESO: MAT AcadèmiquesMAT Aplicades, 1rBatx Ciències, 1rBatx Socials, 2nBatx Ciències, 2nBatx Socials

Música 1r ESO, 1r Batx.

Orientació 2n PMAR  ASL 2n, ACT FQ 2n, ACT Mat. 2n, 3r PMAR ASL 3r, ACT 3r, FPB I ASL,

FPB 1 ACT

Tecnologia 2nESO, 3rESO, 4tESO,Informàtica 4t.,Informàtica 1r batx., Tecnologia Industrial 1r batx.

 

Comprovau les vostres dades al document

Enguany s'ha modificat la normativa de centre sobre faltes d'assistència injustificades a batxillerat. Vegeu la circular.

Subcategories