En aquest enllaç podeu veure el calendari i tota la informació de les proves d'accés a cicles formatius de Grau Superior.

INFORMACIÓ

Consultau les notes definitives en aquest enllaç. DEFINITIVES

En aquest enllaç podeu consultar les qualificacions provisionals de les proves lliures de FP, els periodes de reclamació i la data de publicació de les qualificacions definitives.

Aquest curs s'ha de renovar una part del Consell Escolar. S'han d'elegir: 3 alumnes, 3 professors, 2 pares o mares i un representant del personal no docent.

 

Dates a tenir en compte són:

 • 13 octubre: exposició pública dels censos i informació a tota la comunitat.

 • 17 octubre: fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

 • 20 octubre: publicació dels censos definitius.

 • 28 octubre: fi de presentació de candidatures, que es farà per escrit a secretaria.

 • 7 novembre: publicació i comunicació de les candidatures.

 • 8 novembre: fi del termini de reclamacions a les candidatures.

 • 10 novembre: publicació de les candidatures definitives i inici de campanya.

 • 14 novembre: claustre extraordinari.

 • 17 novembre: eleccions de l'alumnat.

 • 21 novembre: claustre extraordinari per a l'elecció de professorat.

 • 21 novembre: eleccions personal PAS.

 • 22 novembre: eleccions pares i mares.

 • 23 novembre: reunió junta electoral per a la proclamació de candidats/es electes.

 • 23 novembre: constitució del nou Consell escolar.

Us animam a tots i a totes a participar en les eleccions i a presentar la vostra candidatura.