Horari de la recepció i acollida dels alumnes:

Dimecres 12 de setembre

10'00-12'00   Alumnes d'ESO (1r, 2n, 3r i 4t) i Aula UEECO

10'30-12'00   Alumnes de batxillerat (1r i 2n)

12'15 Inici de classe ESO, UEECO i 2n de batxillerat

13'10 Inici classes 1r de batxillerat

Divendres 21 de setembre

08'00   Recepció, acollida i inici de classes d'alumnes de FP i GM

15'00   Recepció, acollida i inici de classes d'alumnes de GS

Dijous, 11 d'abril de 2019 per a les famílies del nostre alumnat:

    • 3r ESO de 18:30 a 19:15 h
    • 4t ESO"de 19:15 a 20:30 h
    • 1r Batxiller de 20:30 a 21:30
  • ESO. Dimecres, 20 de març de 2019 a les 19.00 h: portes obertes i reunió amb les famílies.
  • Batxillerat i Formació Professional. Dijous, 21 de març de 2019 a les 19.00 h: portes obertes i reunió amb les famílies.

Tot l'alumnat matriculat a 2n i 3r d'ESO pel juny pot comprar el llibre de l'optativa demanada en primera opció.

Subcategories