Comprovau dia i hora de les activitats, lliurament de notes, matrícula... al calendari.