En aquest enllaç podeu veure el calendari dels exàmens de recuperació de 2n de batxillerat de la convocatòria extraordinària de juny i de les matèries pendents de 1r. CALENDARI