En aquest enllaç podeu consultar les qualificacions provisionals de les proves lliures de FP, els periodes de reclamació i la data de publicació de les qualificacions definitives.