En aquests enllaços podeu consultar les tasques d'estiu i les instruccions per les recuperacions de setembre, per departaments.

Alemany 2nESO, 3rESO

Anglès 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1rBatxFPB 1, G. Mitjà.

Biologia i geologia 1rESO, 3rESO, 4tESOBiologia 1rBatx, Anatomia 1rBatxCultura Científica 1rBatx.

Clàssiques 1r batx.

Ciències Socials i Economia 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Economia 4t ESO, Economia 1r batx., Història del món contemporani 1r batx.

Comerç FPB 1: Op. Aux. Emmagatzamatge, Tec. bas. Merchandising, Trac. inf. de dades

Educació Física 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO,1rBatx

Educació Plàstica 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Dibuix Artístic 1r batx., Cultura Audiovisual I 1r batx.., Fonaments de l'art 1batx. Dibuix Tecnic I, PENDENTS: 1rESO, 3rESO

Filosofia : Valors Ètics: 1r ESO, dossier 1r, 2n ESO, dossier 2n, 3r ESO, dossier 3r ESO, 4t ESO, dossier 4t ESO, Filosofia 1r batx., qüestionari 1r batx,

Física i química 2nESO, 3rESO , 4tESO Física i Química, 4tESO Ciències Aplicades, 1r Bat Física i Química, 1r Bat Cult. Científica 

Francés 2nESO

Llengua catalana 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO,1r batx.

Llengua Espanyola 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batx. Dossier 1r batx. Literatura Universal 1r batx.

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO: Mat. Acadèmiques , Mat. Aplicades, 4tESO: MAT Acadèmiques, MAT Aplicades, 1rBatx Ciències, 1r Batx Socials.

Música 1r ESO, 1r Batx.

Orientació 2n PMAR ASL 2n,  FPB I : Àmbit de Comunicació, Ciències Aplicades

Tecnologia 2nESO A-D, 3rESO ABD, C , 4tESO  AB ,Informàtica 4t.,Informàtica 1r batx., Tecnologia Industrial 1r batx.