Consultau el dia i hora de cada prova. Recordau que tots els exàmens d'assignatures pendents de cursos anteriors es fan dilluns, 25 de juny a les 8:00 del matí.