Alemany

Anglès

Clàssiques: Llatí, Grec

Ciències Naturals: Biologia, Ciències de la Terra i Mediambient

Ciències Socials: Història d'Espanya, Geografia, Fonaments de l'Art, Història de l'Art, Economia

Educació Plàstica: Dibuix Artístic II, Dibuix Tècnic II, Disseny, Cultura Audiovisual II, Tècniques d'expressió Grafico-plàstica

Filosofia: Filosofia, Psicologia

Física i Química: Física, Química

Francés

Llengua Castellana

Llengua Catalana: Llengua Catalana, Arts Escéniques

Matemàtiques: Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Música: Anàlisi Musical II, Història de la Música i la dansa

Tecnologia: TIC, Tecnologia Industrial II