Amb l'objectiu de millorar el rendiment acadèmic del nostre alumnat, el 15 d'octubre comencen les classes de
recuperació de MATÈRIES PENDENTS de matemàtiques i angles d'alguns cursos.
Vegeu la circular completa.