Horari d'atenció a les famílies de tot el professorat del centre.

CONSERGERIA

Per a informacions generals, concertació de cites amb tutors/res, equip directiu...

Tots els matins de 8:00 a 15:00 hores
Tots els capvespres de 15:00 a 19:00 hores

OFICINES

Tots els matins de 9:00 a 14:00 hores

BIBLIOTECA

Tots els matins en horari escolar (esplais inclosos) i els horabaixes fins a les 18:00 hores