1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Fonaments de l'Art I

 Assignatura de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual I

 Història del món contemporani o Literatura Universal

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Dibuix Artístic I o Llenguatge i pràctica musical

Una d'entre les següents:

 Dibuix Tècnic I Volum

 Anàlisi Musical I

 Alemany I

Francés I

 Religió

 Cultura Científica

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Fonaments de l'Art II

Assignatura de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual II

 Disseny o Arts Escèniques

 Assignatures específiques

 Dibuix Artístic II o Història de la Música

Una d'entre les següents:

Dibuix Tècnic II o Tècniques d'Expressió Gràfico- plàstica

 Anàlisi Musical II

 Alemany II

 Francés II

 Història de la Filosofia

 Altres  Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Llatí I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del món contemporani

 Grec I o Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Cultura Científica o Literatura Universal

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Economia

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Llatí II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història de l'Art

 Grec II o Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Física i Química

 Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I

 Assignatures específiques

 Educació Física

Tecnologia Industrial I o Cultura Científica o Anatomia Aplicada

Una d'entre les següents:

 Alemany I

Cultura Audiovisual I

 Economia

 Francés I

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Matemàtiques II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Química o Dibuix Tècnic II

 Biologia o Tecnologia Industrial II

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Ciències de la Terra i Mediambient

 Cultura Audiovisual II

 Física

 Francés II

 Geologia

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

 

 

2n de batxillerat

 

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del Món Contemporani

 Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

Cultura Científica o Literatura Universal o Llatí I

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Religió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres

 Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Economia de l'Empresa

 Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

Fonaments de l'Administració i Gestió

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria
  CURS   MÒDUL
 1r  

 Anglès

 Aplicacions informàtiques

 Dinamització en el punt de venda

 Formació i orientació laboral

Gestió de compres

Màrqueting

 Processos de vendes

 2n  

 Comerç electrònic

 Gestió del petit comerç

 Servei d'atenció al client

 Tècniques de magatzem

 Venda tècnica

 Formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa)

Subcategories

Batxillerat d'Arts

Batxillerat Científic i tecnològic

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Formació Professional Bàsica

Formació Professional Bàsica en serveis comercials

Grau Mitjà

Tècnic en activitats comercials.

Grau Superior

Tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials

Tècnic superior en publicitat i màrqueting