CURS   MÒDUL
 1r  

  Formació i orientació laboral

  Gestió econòmica i financera

  Investigació comercial

  Màrqueting digital (impartit en anglès)

  Polítiques de màrqueting

 2n  

 Disseny i elaboració de material de comunicació

 Mitjans i suports de comunicació (impartit en anglès)

 Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting

 Treball de camp en la investigació comercial

 Llançament de productes i serveis

 Atenció al client, consumidor i usuari

 Formació en centres de treball (pràctiques en l'empresa)

 Projecte de màrqueting i publicitat

 

 CURS   MÒDULS
 1r  

 Tractament informàtic de dades

 Tècniques bàsiques de marxandatge

 Operacions auxiliars de magatzematge

 Ciències aplicades I

 Comunicació i societat I

 2n  

 Aplicacions bàsiques d'ofimàtica

 Atenció al client

 Preparació de comandes i venda de productes

 Ciències aplicades II

 Comunicació i societat II

 Formació en centres de treball (pràctiques en l'empresa)

 En el nostre centre actualment es poden cursar:

ESO

1r cicle d'ESO

1r d'ESO

2n d'ESO Inclou la possibilitat de participar en un programa de Seccions Europees. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

3r d'ESO Inclou la possibilitat de participar en un programa de Seccions Europees. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

2n cicle d'ESO

4t d'ESO Acadèmic i Aplicat

 

BATXILLERAT

Actualment s'ofereixen totes les modalitats de batxillerat:

Batxillerat d'Arts

Via Arts plàstiques i disseny i via Arts escèniques , música i dansa.

Batxillerat de Ciències

Ciència i enginyeria i Ciències de la salut.

Batxillerat d'Humanitats i Socials

Via Humanitats i Via Socials.

 

CICLES FORMATIUS

Formació professional bàsica en Serveis comercials.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en activitats comercials.

Cicle Formatiu de Grau Superior: Tècnic Superior en gestió de vendes i espais comercials.

Cicle Formatiu de Grau Superior en Publicitat i Màrqueting. Informació dels mòduls.

En aquests enllaços podeu consultar l'oferta educativa pel curs 2018-2019.

Oferta educativa d'ESO

Oferta educativa de Batxillerat