Els dies 5, 6 i 7 d'abril es realitzaran els exàmens per recuperar assignatures pendents. Podeu consultar el calendari en aquest enllaç: 2ª convocatòria de pendents.

Consultau en aquest enllaç els horaris dels exàmens de les proves lliures de FP del mes de maig.

CALENDARI DE LES PROVES

subvencio

En aquests enllaços podeu consultar les tasques d'estiu i les instruccions per les recuperacions de setembre, per departaments.

Alemany

Anglès 1rESO, 2nESO, 3rESO4tESO, 4tDiver, 1rBatx, 2nBatx, FPB1, Grau mitjà

Biologia i geologia 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO 

Ciències Socials 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Ciutadania 2n ESO

Educació Física 1rESO, 2nESO3rESO4tESO, Fitxes 1rESO

Educació Plàstica 1r ESO, 3r ESO, 4t ESO, Dibuix Artístic 1r batx.Dibuix Artístic 2n batx.

Filosofia INDICACIONS, 1r ESO, 3r ESO, 4t ESO Lectura1, 4t ESO activitat1, 4t ESO lectura2, 4t ESO activitat2, 4t ESO guió_prova

Física i química 3rESO , 4tESO

Francés 2n ESO

Llengua catalana 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO

Llengua Espanyola 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO: Mat. Acadèmiques Cristina Navarro, Mat. Acadèmiques Conxa Ors, Mat. Aplicades, 4tESO: MAT AMAT B, Taller de Matemàtiques 2nESO, Taller 2nESO Criteris

Música

Orientació ASL 3r, ACT 3r, ASL 4t

Tecnologia 2nESO, 3rESO, 4tESO Informàtica 4t.

FPB  Comunicació

Comprovau les vostres dades al document

Subcategories