En aquest enllaç podeu trobar les dates i els horaris dels exàmens de la 1ª convocatòria de pendents. CALENDARI DE PENDENTS.

Els dies 5, 6 i 7 d'abril es realitzaran els exàmens per recuperar assignatures pendents. Podeu consultar el calendari en aquest enllaç: 2ª convocatòria de pendents.

Vos informam de  les ajudes per a l'adquisició de llibres de text per aquest nou curs per a famílies amb fills en edat escolar obligatòria, que otorga l'Ajuntament d' Inca, en aquest enllaç:

AJUDES

Dilluns 8 i dimarts 9 es duran a terme les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Vegeu el calendari de les proves en aquest enllaç. CALENDARI.

Consultau en aquest enllaç els horaris dels exàmens de les proves lliures de FP del mes de maig.

CALENDARI DE LES PROVES

Subcategories