L'Equip directiu del centre està format per:

MªMagdalena Coll   Directora
MªVictòria Font Cap d'estudis
Maite Tellols Cap d'estudis adjunt 1r cicle d'ESO
Antònia Motos Cap d'estudis adjunt 4t d'ESO i 1r de batxillerat
Mabel García Cap d'estudis adjunt de 2n de batxillerat i cicles formatius
Antònia Ramis Secretària