L'actual revista del centre du per nom Mirall de Trobar, una obra del trobador del segle XIV Berenguer d'Anoia. A una de les seves estrofes, el mateix autor cita Inca com el seu lloc de naixement.

La revista es va començar a publicar el curs 1989-90. Abans es publicaren alguns números de la revista Can Bum.

Podeu accedir a alguns dels números de la revista.