revista19     Ja ha sortit el número 36 de la revista Mirall de Trobar.

L'actual revista del centre du per nom Mirall de Trobar, una obra del trobador del segle XIV Berenguer d'Anoia. A una de les seves estrofes, el mateix autor cita Inca com el seu lloc de naixement.

La revista es va començar a publicar el curs 1989-90. Abans es publicaren alguns números de la revista Can Bum.

Podeu accedir a alguns dels números de la revista.