Aquest text va ser llegit per Rafel Crespí davant el claustre de professors, dia 29 de juny de 2016. És una mostra de gratitud a les professores que el varen reanimar, Maria Antònia Caimari i Isabel Serra. Ara el vol fer extensiu a tota la comunitat educativa, en especial als alumnes de batxillerat 2n D que tan bon comportament varen tenir en el moment del succés.

TEXT COMPLET