En aquests enllaços podeu consultar els documents de centre:

Projecte de Direcció de centre (versió resumida)

Projecte de Direcció de centre complet

Programació General Anual (PGA)

Programa d'Intervenció Educativa (PIE)

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Projecte lingüístic