Oferta educativa

En el nostre centre es poden cursar els dos cicles d'ESO.

1r cicle

1r d'ESO

2n d'ESO

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

3r d'ESO

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

2n cicle

4t d'ESO acadèmic i aplicat

Inclou la possibilitat de participar en un programa de reforç de l'aprenentatge per al 4t d'ESO PRAQ

Subcategories

Batxillerat d'Arts

Batxillerat Científic i tecnològic

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

Formació Professional Bàsica

Formació Professional Bàsica en serveis comercials

Grau Mitjà

Tècnic en activitats comercials.

Grau Superior

Tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials

Tècnic superior en publicitat i màrqueting

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO