Oferta educativa

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Física i Química

 Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I

 Assignatures específiques

 Educació Física

Tecnologia Industrial I o Cultura Científica o Anatomia Aplicada

Una d'entre les següents:

 Alemany I

Cultura Audiovisual I

 Economia

 Francés I

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Matemàtiques II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Química o Dibuix Tècnic II

 Biologia o Tecnologia Industrial II

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Ciències de la Terra i Mediambient

 Cultura Audiovisual II

 Física

 Francés II

 Geologia

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

 

 

2n de batxillerat

 

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Fonaments de l'Art I

 Assignatura de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual I

 Història del món contemporani o Literatura Universal

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Dibuix Artístic I o Llenguatge i pràctica musical

Una d'entre les següents:

 Dibuix Tècnic I Volum

 Anàlisi Musical I

 Alemany I

Francés I

 Religió

 Cultura Científica

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Fonaments de l'Art II

Assignatura de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual II

 Disseny o Arts Escèniques

 Assignatures específiques

 Dibuix Artístic II o Història de la Música

Una d'entre les següents:

Dibuix Tècnic II o Tècniques d'Expressió Gràfico- plàstica

 Anàlisi Musical II

 Alemany II

 Francés II

 Història de la Filosofia

 Altres  Tutoria

El batxillerat està organitzat en dos cursos. Les matèries es divideixen en:

  • Comunes: són les mateixes per a totes les modalitats i s'han de cursar obligatòriament
  • De modalitat: Depenen de la modalitat escollida. Se n'han de cursar 3.
  • Optatives: Algunes depenen de la modalitat. Se n'ha de cursar 1. S'oferiran les optatives que figuren dins cada modalitat mentre la matrícula sigui suficient.
1r Batxillerat 2n Batxillerat
Matèries comunes Matèries comunes
Matèries de modalitat (3)‏ Matèries de modalitat (3)‏
Optativa ( 1)‏ Optativa ( 1)‏

 

Modalitats de Batxillerat
Arts Via Arts plàstiques, disseny i imatge
Via Arts escèniques, música i dansa
Ciències i tecnologia  
Humanitats i ciències socials

 

Matèries comunes
1r Batxillerat 2n Batxillerat
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Filosofia i ciutadania
Llengua catalana i Lit. I
Llengua espanyola i Lit. I
Llengua estrangera I
Religió
Història de la filosofia
Història d’Espanya
Llengua catalana i Lit. II
Llengua espanyola i Lit. II
Llengua estrangera II


Matèries de modalitat i optatives:

Modalitat Arts Plàstiques
Primer curs Segon curs
Dibuix Artístic I
Dibuix Tècnic I
Volum / Cultura audiovisual
Dibuix Artístic II
Història de l’art
Disseny/
Tècniques gràficoplàstiques
Una optativa entre:

Taller de gravat
Taller de pintura

Una optativa entre:

Disseny
Tècniques gràficoplàstiques
Dibuix Tècnic II
Taller de Fotografia

 

Modalitat Arts Escèniques
Primer curs Segon curs
Anàlisi musical I
Cultura audiovisual
Llenguatge i pràctica musical
Anàlisi musical II
Literatura Universal
Arts escèniques
Història de la música i
de la dansa
Una optativa entre:

Tallers artístics

 

 

Modalitat Ciències i Tecnologia
Primer curs Segon curs
Física i Química
Matemàtiques 1
Biologia i geologia/ Dibuix tècnic I / Tecnologia industrial I
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Física
Química
Matemàtiques II
Una optativa entre:

Dibuix. Tècnic 1
Tècniques experimentals
Tecnologia de la informació i la comunicació
Economia

Una optativa entre:

Geologia
Dibuix tècnic II
Matemàtiques II
Física
Psicologia
Ampliació de matemàtiques

 

Modalitat d’Humanitats i Socials
Primer curs Segon curs
Llatí 1
Història del món contemp.
Grec 1
Economia
Matemàt. aplicades a les cc ss I
Llatí II
Matemàt. Aplicades a les cc ss II
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Una optativa entre:

Tec. de la informació i la com.
Alemany 1
Francès 1
Història i Cultura de les Illes Balears

Una optativa entre:

Alemany II,  Francès II
Fonaments d'administració
Psicologia
Literatura Universal

En el nostre centre es poden cursar totes les modalitats de batxillerat.

Batxillerat d'Arts

Via Arts plàstiques i disseny i via Arts escèniques, música i dansa.

Batxillerat de Ciències

Via Ciències de la salut i via Ciència i enginyeria

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

Via Ciències socials i via Humanitats

Subcategories

Batxillerat d'Arts

Batxillerat Científic i tecnològic

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

Formació Professional Bàsica

Formació Professional Bàsica en serveis comercials

Grau Mitjà

Tècnic en activitats comercials.

Grau Superior

Tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials

Tècnic superior en publicitat i màrqueting

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO