Imprimeix
Categoria: Oferta educativa
  CURS   MÒDUL
 1r  

 Formació i orientació laboral

 Gestió econòmica i financera

Investigació comercial

Màrqueting digital (impartit en anglès)

Polítiques de màrqueting

 2n  

Aparadorisme i disseny d'espais comercials

 Gestió de productes i promocions en el punt de venda

 Logística d'aprovisionament

Logística de magatzematge

 Organització d'equips de venda

 Tècniques de venda i negociació (impartit en anglès)

 Formació en centres de treball (pràctiques en l'empresa)

 Projecte de gestió de vendes i espais comercials