Alemany 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Anglès ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, 1Batxillerat, 2Batxillerat,Formació Bàsica, Formació Bàsica 2, Grau Mitjà de comerç, Grau Superior de Comerç

Ciècies Naturals 1rESO, Biologia 3rESO, 4tESO, 1rBatx. 2nBatx. Cultura Científica 1Batx, Anatomia Aplicada 1Batx.

Clàssiques  Llatí 4t, Llatí i grec 1rBatx., Llatí i grec 2n Batx.

Comerç: 3r ESO, 4t ESO, Fonaments d'Administració i Gestió 2n batxillerat, Formació bàsica 1, Formació Bàsica 2, Grau mitjà: Aplicacions Informàtiques, Dinamització en el Punt de venda, Formació i Orientació Laboral, Màrqueting, Processos de venda, Venda tècnica, Comerç electrònic, Gestió del petit comerç, Serveis d'atenció al client, Tècniques de magatzem,  Grau superior: Formació i Orientació Laboral, Gestió Econòmica i Financera, Investigació ComercialLogística d'Aprovisionament, Logística d'Aprovisionament, Aparadorisme, Màrqueting digital, Polítiques de màrqueting , Tècniques de venda i negociació, Gestió de producte, Organització Equips de venda

Ciències Socials 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Hªdel món contemporani, Hª d'Espanya, Hª d'Art, Geografia, Economia 4t ESO, Economia 1Bat., Economia 2Bat.

Educació Física

Educació Plàstica i Visual: ESO, D.Tècnic 1 i 2, D.Artístic 1 i 2, Volum, C. Audiovisual 1, C. Audiovisual 2, Fonaments de l'art I, Disseny, Tècniques GP, Pendents d'ESO

Filosofia: Valors ètics 1rESO, 2nESO, 3rESO4tESO, Filosofia, Història de la Filosofia, Psicologia

Física i Química: 2nESO, 3rESO, 4tESO, 4tESO aplicat, Batxillerat Física i Química 1r, Cultura Científica 1r 2nESO , Física 2n, Química 2n

Francès 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat

Llengua Catalana:1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r batxillerat, 2n batxillerat

Llengua Espanyola: 1rESO, 2nESO,3rESO, 4tESO, Batxillerat: 1r batxillerat, 2n batxillerat, Arts Escèniques

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Taller de matemàtiques 1r i 2n ESO 1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Música: ESO1 i ESO2, ESO3, ESO4, Anàlisi I i Anàlisi II Anàlisi II, Hª Música i dansa, Llenguatge i pràctica musical

Orientació: PMAR 2n ASL, ACT PMAR 3r ASL, ACT ,  FPB1 ASL , FPB1 C.Aplicades, FPB2 C.Aplicades, FPB2 ASL

Religió  ESO, 1r Batxillerat

Tecnologia,  2nESO, 3rESO, 4tESO, 4t Informàtica, TIC1r batxillerat, Tic 2n Batx. Tec. Industrial 1Bat.. Tec. Industrial 2Bat.