Consultau en aquesta circular l'horari i el lloc on es fan les classes de repàs per recuperar matèries pendents. CIRCULAR