BANNER

con jove 

Recordau que tornau a tenir aquest servei a la vostra disposició.

Per a més informació consultau els següents enllaços: 

Cartell informatiu

Video informatiu 1

Video informatiu 2

Alemany 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Anglès ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, 1Batxillerat, 2Batxillerat,Formació Bàsica1, Formació Bàsica 2, Grau Mitjà de comerç, Grau Superior de Comerç

Biologia: 1rESO, 3rESO, 4tESO, 1rBatx. 2nBatx. Cultura Científica 1Batx, Anatomia Aplicada 1Batx.Cièmcies de la Terra i Mediambient 2n batx.

Clàssiques  Llatí 4t, Llatí i grec 1rBatx., Llatí i grec 2n Batx.

Comerç: 2n batx. Fonaments d'Administració i Gestió. FB1:Tractament informàtic de dades, Tècniques bàsiques de marxandatge, Operacions auxiliars d'emmagatzamatge, FB2: Aplicacions bàsiques d'ofimàtica, Atenció al client, Preparació de comandes i venda de producte, GM1: Màrqueting en l'activitat comercial, Gestió de compres, Dinamització en el punt de venda, Aplicacions informàtiques en el comerç, Formació i orientació laboral, GM2: Gestió d'un petit comerç, Tècniques de magatzem, Venda tècnica, Serveis d'atenció comercial, Comerç electrònic, GS1: Formació i orientació laboral, Gestió econòmica i financera, Investigació comercial, Màrqueting digital,Polítiques de màrqueting, GS2 DUAL: Aparadorisme i disseny d'espais, Gestió de productes i promocions en punt de venda, Logística d'aprovisionament, Logística d'emmagatzematge, Organització d'equips de venda, Tècniques de venda i de negociació, GS2 : Disseny i elaboració de material de c., Mitjans i suports de comunicació, Relacions públiques i organització d'esdeveniments d'esdeveniments,Llançament de productes i serveis, Atenció al client, consumidor i usuari, Treball de camp.

Ciències Socials 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Hªdel món contemporani, Hª d'Espanya, Hª d'Art, Geografia, Fonaments de l'Art 2b, Iniciació a l'activitat empresarial 3 ESO, Economia 4t ESO, Economia 1Bat., Economia 2Bat.

Educació Física

Educació Plàstica i Visual: ESO, D.Tècnic 1 i 2, D.Artístic 1 i 2, Volum, C. Audiovisual 1, C. Audiovisual 2, Fonaments de l'art I, Disseny, Tècniques GP,

Filosofia: Valors ètics 1rESO, 2nESO, 3rESO4tESO, Filosofia, Història de la Filosofia, Psicologia

Física i Química: 2nESO, 3rESO, 4tESO, 4tESO aplicat, Batxillerat Física i Química 1r, Cultura Científica 1r Bat , Física 2n, Química 2n

Francès 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat

Llengua Catalana:1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Arts escèniques i dansa 4t ESO, 1r batxillerat, 2n batxillerat , Arts escèniques 2n batx.

Llengua Espanyola: 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Batxillerat: 1r batxillerat, 2n batxillerat, Literatura Universal

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3r-4tESO acadèmiques, 3r-4tESO aplicades1r bat.ciències, 1r bat. socials, 2n bat.ciències, 2n bat.socials

Música: ESO1 i ESO2, ESO3, ESO4, Anàlisi I i Anàlisi II Anàlisi II, Hª Música i dansa, Llenguatge i pràctica musical

Orientació: PMAR 2n ASL, ACT PMAR 3r ASL, ACT ,  FPB1 ASL , C.Aplicades, FPB2 C.Aplicades, ASL

Religió  ESO, 1r Batxillerat

Tecnologia,  2nESO, 3rESO, 4tESO, 4t Informàtica, TIC1r batx, TIC 2n batx. Tec. Industrial 1Bat.. Tec. Industrial 2Bat.