BANNER

con jove 

Recordau que tornau a tenir aquest servei a la vostra disposició.

Per a més informació consultau els següents enllaços: 

Cartell informatiu

Video informatiu 1

Video informatiu 2

Alemany 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Anglès ESO1, ESO2, PMAR 2n, ESO3, PMAR 3r, ESO4, PRAQ 4t, 1Batxillerat, 2Batxillerat, Formació Bàsica1, Formació Bàsica 2, Grau Mitjà de comerç, Grau Superior de Comerç

Biologia: 1rESO, 3rESO, 4tESO, 1rBatx., 2nBatx. Anatomia Aplicada 1Batx. Ciències de la Terra i Mediambient 2n batx.

Clàssiques Llatí 4t, Llatí i grec 1rBatx., Llatí 2n batx., Grec 2n Batx.

Comerç: 2n batx. Fonaments d'Administració i Gestió. FB1:Tractament informàtic de dades, Tècniques bàsiques de marxandatge, Operacions auxiliars d'emmagatzamatge, FB2: Aplicacions bàsiques d'ofimàtica Atenció al client, Preparació de comandes i venda de producte, GM1: Màrqueting en l'activitat comercial, Gestió de compres, Dinamització en el punt de venda, Aplicacions informàtiques en el comerç, Formació i orientació laboral, GM2: Gestió d'un petit comerç, Tècniques de magatzem, Venda tècnica, Serveis d'atenció comercial, Comerç electrònic, GS1: Formació i orientació laboral, Gestió econòmica i financera, Investigació comercial, Màrqueting digital, Polítiques de màrqueting, GS2 DUAL: Aparadorisme i disseny d'espais, Gestió de productes i promocions en punt de venda, Logística d'aprovisionament, Logística d'emmagatzematge, Organització d'equips de venda, Tècniques de venda i de negociació, GS2 : Disseny i elaboració de material de c., Mitjans i suports de comunicació, Relacions públiques i organització d'esdeveniments d'esdeveniments, Llançament de productes i serveis, Atenció al client, consumidor i usuari, Treball de camp.

Ciències Socials 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Hªdel món contemporani, Hª d'Espanya, Hª d'Art, Geografia, Fonaments de l'Art 2b, Iniciació a l'activitat empresarial 3 ESO, Economia 4t ESO, Economia 1Bat., Economia 2Bat.

Educació Física

Educació Plàstica i Visual: ESO, D.Tècnic 1 i 2, D.Artístic 1 i 2, Volum, C. Audiovisual 1, C. Audiovisual 2, Fonaments de l'art I, Disseny, Tècniques GP,

Filosofia: Valors ètics 1rESO, 2nESO, 3rESO4tESO, Filosofia 4t, Filosofia 1r bat., Història de la Filosofia, Psicologia

Física i Química: 2nESO, 3rESO, 4tESO, 4tESO aplicat, Batxillerat Física i Química 1r, Cultura Científica 1r Bat , Física 2n, Química 2n

Francès 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat

Llengua Catalana: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Arts escèniques i dansa 4t ESO, 1r batxillerat, 2n batxillerat , Arts escèniques 2n batx.

Llengua Espanyola: 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Batxillerat: 1r batxillerat, 2n batxillerat, Literatura Universal

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3r-4tESO acadèmiques, 3r-4tESO aplicades1r bat.ciències, 1r bat. socials, 2n bat.ciències, 2n bat.socials, Pendents

Música: ESO1 i ESO2, ESO3, Anàlisi I i Anàlisi II, Hª Música i dansa, Llenguatge i pràctica musical

Orientació: PMAR 2n ASL, ACT PMAR 3r ASL, ACT ,  FPB1 ASL , C.Aplicades, FPB2 C.Aplicades, ASL

Religió  ESO, 1r Batxillerat

Tecnologia,  2nESO, 3rESO, 4tESO, TIC1r batx, TIC 2n batx. Tec. Industrial 1Bat.

Subcategories

Tasques de recuperació de matèries pendents