Membres del Consell Escolar pel curs 2014-2015

Directora               MªMagdalena Coll Juan
Cap d'estudis MªVictòria Font Jaume
Secretària Antònia Ramis Perelló
Representants dels pares  
Representants del claustre  
Representants dels alumnes  
Representant del personal no docent     
Representant de l'Ajuntament