Divendres dia 17 de novembre els alumnes de FPB2 i 3r de PMAR varen posar en marxa el projecte "Cuidam i estimam el nostre entorn" a proposta de la professora Coloma Mesquida (membre de la comissió de medi ambient del centre). Aquest projecte consisteix en fer neteja de 4 rutes de la comarca i prendre consciència de quin món volem. La ruta Inca-Biniamar no va ser gaire bona de fer i si no fixau-vos amb la quantitat de fems que varen arreplegar i que per descomptat reciclaren al punt verd de Biniamar. Seguim fent camí.

fems web