mediacio

En aquest segon trimestre posarem en marxa, de forma experimental, el programa de Mediació entre iguals. El dilluns passat, 15 de gener, es va fer la sessió de formació pels alumnes mediadors.