A partir del 16 de setembre es podran formalitzar les sol·licituts de subvenció de llibres i material substitutori de l'Ajuntament d'inca.

Bases per a sol·licitar l'ajuda.