En el nostre centre es poden cursar totes les modalitats de batxillerat.

Batxillerat d'Arts

Via Arts plàstiques i disseny i via Arts escèniques, música i dansa.

Batxillerat de Ciències

Via Ciències de la salut i via Ciència i enginyeria

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

Via Ciències socials i via Humanitats