bunyols 

 aa

La comissió lingüística us informa que s'han recaptat 172'50€ de la venta de bunyols, els enviarem a l'ajuntament de Sant Llorenç per contribuir a les destrosses de la torrentada.

Gràcies a tots i totes!