1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Física i Química

 Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I

 Assignatures específiques

 Educació Física

Tecnologia Industrial I o Cultura Científica o Anatomia Aplicada

Una d'entre les següents:

 Alemany I

Cultura Audiovisual I

 Economia

 Francés I

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Matemàtiques II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Química o Dibuix Tècnic II

 Biologia o Tecnologia Industrial II

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Ciències de la Terra i Mediambient

 Cultura Audiovisual II

 Física

 Francés II

 Geologia

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

 

 

2n de batxillerat