Completa el factor de conversió per passar aquesta
distància a metres. Col·loca també el resultat correcte. Fixa't amb les xifres significatives!
29 Km
103 m
1 Km
2,9·104 m
 
29.000 m
103 Km
10-3 m