Departaments
   
Física i Química
 
       Torna al departament

 

Visita al Laboratori Jove de la UIB

   L'alumnat de 1r C de batxillerat del nostre institut ha participat en les activitats duites a terme al Laboratori Jove de la UIB , una experiència pilot que pretén apropar el món de la ciència a l'alumnat i resaltar la importància de les seves aplicacions en la vida quotidiana.

   Un grup de 4 estudiants de química de la UIB, per cert, tots ells ex-alumnes del Berenguer d'Anoia (casualitat o causalitat?), fan de monitors en aquesta experiència.

 

   L'activitat ha constat de dues parts:

  • Una pràctica de laboratori, realitzada pels mateixos alumnes (semblen autèntics investigadors, o no?): l'anàlisi qualitativa i quantitiva d'una mostra emprant instrumental que no està a l'abast dels centres de secundària;
  • Un itinerari pels departaments per donar a conèixer diferents línies d'investigació de l'àrea de química.

   A l'itinerari visitaren:

  • El Servei Científico-Tècnic on veren el funcionament d'aparells molt sofisticats com la microscopia electrònica.
  • Demostracions amb nitrogen líquid.
  • El Laboratori d'investigació en Litiasi Renal
  • El Laboratori de Química Bioinorgànica i Bioorgànica.

L'experiència pilot ha resultat molt profitosa, creim que ha complit perfectament els seus objectius i que la podrem repetir en altres cursos.