Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromātics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Čters

Aldehids
i cetones
Ācids
carboxílˇlics
Derivats
d'ācid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

 

Exercicis de formulaciķ orgānica

1. Escriu totes les fķrmules dels hidrocarburs saturats, de cadena lineal i ramificats, que tenen com a fķrmula molecular condensada:
                          a) C3H8 b) C4H10 c) C5H12 d) C6H14

2. Fes el mateix de l’exercici anterior perō aquesta vegada amb hidrocarburs que tenguin un doble enllaį o bé que siguin cíclics (poden tenir ramificacions):
                         a) C3H6 b) C4H8 c) C6H12

3. Formula els següents hidrocarburs ramificats:
                          a) 4,5-dietil-2,2-dimetilundecā b) 2,3-dimetil-5-propildecā c) 2,3,4-trimetilpentā
                          d) 4-etil-3,3-dimetilheptā e) 2,2,3,3,4-pentametilhexā

4.  Posa nom als següents composts. (ajuda general)

formula1.gif (1274 bytes)
soluciķ

formula10.gif (612 bytes)
soluciķ
 

formula15.gif (735 bytes)
soluciķ
formula14.gif (389 bytes)

soluciķ


formula2.gif (367 bytes)
soluciķ
formula3.gif (581 bytes)
soluciķ


formula16.gif (396 bytes)
soluciķ
formula5.gif (272 bytes)
soluciķ


formula6.gif (365 bytes)
soluciķ
formula7.gif (342 bytes)
soluciķ


formula8.gif (405 bytes)
soluciķ
formula9.gif (392 bytes)
soluciķ


formula11.gif (477 bytes)
soluciķ
formula13.gif (446 bytes)
soluciķ


formula12.gif (275 bytes)
soluciķ
formula4.gif (374 bytes)
soluciķ


formula17.gif (433 bytes)
soluciķ
formula18.gif (513 bytes)
soluciķ


formula19.gif (443 bytes)
soluciķ
formula20.gif (461 bytes)
soluciķ


formula21.gif (264 bytes)
soluciķ
formula22.gif (437 bytes)
soluciķ