8-etil-3-metil-4-propildecà

1. Construeix la cadena de 10 C
    del decà

2. Numera els deu carbonis
3. Col·loca l'etil al carboni 8
4. Col·loca el metil al carboni 3
5. Col·loca el propil al carboni 4
6. Acaba de col·locar els
    hidrògens a la cadena