Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromātics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Čters

Aldehids
i cetones
Ācids
carboxílˇlics
Derivats
d'ācid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulaciķ orgānica(XIII)

Nitrils

   Es caracteritzen per tenir el grup funcional -CN. Per formu-lar-los els podem suposar derivats dels hidrocarburs per substituciķ dels tres hidrōgens d'un carboni primari per un nitrogen amb triple enllaį.  • S'anomenen amb la terminaciķ -nitril si sķn la funciķ preferent ( carbonitril si el seu carboni no es pot incloure dins la cadena principal). També s'admet la nomenclatura de funciķ-radical: cianur de....
  • Quan el compost tengui altres funcions preferents, el grup -CN s'anomena amb el prefix ciano-. Exemples:
metannitril o cianur d'hidrogen
etannitril o cianur de metil
ācid (2-)cianoacčtic
benzencarbonitril


EXERCICIS

  1. Formula: a) ācid 2-cianobutandioic; b) cianur d'etil; c) propennitril; d) o-metilbenzencarbonitril.
  2. Anomena:
     

  3. Cerca informaciķ sobre el metannitril i el cianogen.

pāgina anterior
inici pāgina
pāgina següent