Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromātics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Čters

Aldehids
i cetones
Ācids
carboxílˇlics
Derivats
d'ācid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulaciķ orgānica(XII)

Amides

   Sķn derivats dels ācids per substituciķ del grup -OH per un grup -NH2 o -NH-R o -NR2. .

  • S'anomenen canviant la terminaciķ -oic de l'ācid per amida, si sķn la funciķ principal. Si el seu carboni no es pot incloure dins la cadena principal, es canvia carboxílic per carboxamida i ja inclou el carboni. Si el nitrogen té substituents, s'anomenen amb N com a localitzador, igual que a les amines. Exemples:
CH3-CONH2 etanamida o acetamida
CH3-CH2-CONH-CH3 N-metilpropanamida
benzencarboxamida
NH2CO-CONH2 etandiamida
  • Quan l'amida no és la funciķ principal s'anomena amb el prefix carbamoīl- (que ja inclou el carboni de l'amida). Exemples:
HOOC-CH2-CH2-CONH2 ācid 3-carbamoīlpropanoic
CH3-NHOC-CH2-COOCH3 2-(N-metilcarbamoīl)acetat de metil


EXERCICIS

  1. Formula: a) metanamida (formamida); b) ciclobutancarboxamida; c) 2-hidroxipentandiamida; d) ācid 3-carbamoīlpropenoic; e) acetamida (etanamida); f) N-metilpropanamida.
  2. Anomena:

  3. L'urea, la diamida de l'ācid carbōnic fou la primera substāncia biolōgica sintetitzada per l'home (Whöler, 1.828). Formula-la i cerca'n informaciķ. Cerca informaciķ també sobre els enllaįos entre els aminoācids dins les cadenes de les proteīnes.

pāgina anterior
inici pāgina
pāgina següent