Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromātics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Čters

Aldehids
i cetones
Ācids
carboxílˇlics
Derivats
d'ācid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulaciķ orgānica(XI)

Amines

   Es poden considerar derivades de l'amoníac, NH3, per substituciķ d'un o més ātoms d'hidrogen per radicals hidrocarbonats. Segons el nombre d'hidrōgens substituīts, les amines poden ser primāries, secundāries o terciāries.

R-NH2
R-NH-R'
primāria
secundāria
terciāria
 • Quan sķn la funciķ principal, s'anomenen amb el sufix -amina a continuaciķ del nom del radical unit al nitrogen. A les amines secundāries o terciāries s'agafa com a cadena principal el radical més complex unit al nitrogen, que es fa acabar en amina; els altres radicals units al nitrogen s'anomenen com a substituents precedits del localitzador N- que remarca la seva uniķ al nitrogen. Exemples:
CH3-NH2 metanamina (metilamina)
CH3-CH2-CH2-NH2 propanamina (propilamina)
CH3-CH2-NH-CH3 N-metiletanamina
CH3-NH-CH3 dimetilamina
H2N-CH2-CH2-NH2 etandiamina
metiletilamina
fenilamina o anilina
 • Si la funciķ amina no és la preferent, s'anomena amb el prefix amino- com substituent de la cadena principal. Si l'amina fos secundāria o terciāria es posaria, per exemple, N-metil-amino-. Exemples:
NH2-CH2COOH ācid 2-aminoetanoic ( glicina)
CH3-NH-CH2-COOH ācid (2-)(N-metilamino)etanoic


EXERCICIS

 1. Formula: a) 1,1-dimetiletilamina; b) N,N-dimetiletilamina; c) o-metilfenilamina;
  d) butandiamina (putresceīna); e) ācid p-aminobenzoic; f) ācid 2-(N-metilamino)etanoic; g) ācid 2-aminobutanoic; h) metilamina; i) etan-
  1,2-diamina; j) anilina.
 2. Anomena:
  CH2=CH-CH2-NH2 CH3-CH2-NH-CH2-CH3
  H2N-CH2-NH2  

 3. Cerca informaciķ de l'anilina i dels aminoācids més importants: alanina, glicina, valina, lisina...

pāgina anterior
inici pāgina
pāgina següent