SIMBOLS I VALENCIES

 H
 +1
-1


 He

Li
+1

Be
+2


B
+3
-3

C
+4
-4

N
+3+5
-3

O

-2

F

-1

Ne

 

Na
+1

Mg
+2


Al
+3

Si
+4

(-4)

 P
+3+5

-3

S
+2+4  +6
 -2

Cl
+1+3
+5+7
  -1

Ar

K
+1

Ca
+2

  
 
 

Cr
+2+3
+4+6

Mn
+2+3
+4+6
+7

Fe
+2+3

Co
+2+3

Ni
+2+3

Cu
+1+2

Zn
+2

 
 

As
+3+5

-3

Se
+2+4
+6
-2

Br
+1+3
+5+7
-1

Kr

Rb
+1

Sr
+2
Pd
+2+4

 Ag
+1

 Cd
+2


Sn
+2+4

Sb
+3+5

-3

Te
+2+4
+6
-2

I
+1+3
+5+7
-1

Xe

Cs
+1

Ba
+2
Pt
+2+4

Au
+1+3

Hg
+1+2


Pb
+2+4

Bi
+3+5
NOMENCLATURA CLASSICA: (El Cr i el Mn són un cas especial: com a metalls tenen valències +2 i +3 i, com a no metalls, les altres)

Els no metalls valència negativa -ur
Elements amb dues valències (+)
la valència més alta -ic
la valència més baixa -ós
Elements amb tres valències (+)
la més baixa  hipo.....ós
la mitjana -ós
la més alta -ic
Elements amb quatre valències (+)
la més baixa  hipo.....ós
la segona -ós
la tercera -ic
la més alta per......ic