departaments
   
Física i Química
       Torna als apunts de formulació

 

 

  Encerts:
  Errors:   
temps    s
Escriu la fórmula dels següents composts.
Empra adequadament les majúscules als símbols dels elements
Escriu els subíndex com un número normal ;p. ex: Fe2S3 per al sulfur de ferro(III)
Utilitza el tabulador o el ratolí per passar d'un nom a un altre (en el darrer també, per fer la comprovació)