departaments
   
Física i Química
       Torna als apunts de formulació

 

 

  Encerts:
  Errors:   
temps    s
Escriu el nom dels següents composts.
Escriu tot en minúscules, pots emprar les tres nomenclatures (si estan ademeses per al tipus de compost)
Amb la nomenclatura d'Stock, separa el nom de la valència amb un espai ;p. ex: clorur de ferro (III)
Utilitza el tabulador o el ratolí per passar d'un nom a un altre (en el darrer també, per fer la comprovació)