IES Berenguer d'Anoia
Departament de Física i Química

Formulació inorgànica(III)
Hidrurs
Òxids i peròxids
Binaris metall-no metall
Hidròxids
Oxoàcids
Sals

Sals


Composts binaris metall - no metall

a) Combinació entre metall i no metall. Es coneixen també com sals binàries o sals d'àcids hidràcids.

# El metall actua amb valència positiva i el no metall nega­tiva.

# S'anomenen fent acabar l'arrel del no metall en ur i a continuació el nom del metall, especificant la seva valència si cal. Es poden emprar les tres nomenclatures.

# A l'hora de formular-los, el metall s'escriu a l'esquerra.

Exemples:

clorur potàssic KCl
seleniur de plom (II) PbSe
triiodur de ferro FeI3
sulfur cúpric CuS
bromur de níquel (III) NiBr3
trifluorur d'alumini  AlF3

b) Combinació entre no metall i no metall

# El no metall més electronegatiu (el situat més a la dreta i més amunt en el sistema periòdic) actua amb valència negativa i l'altre amb valència positiva.

# S'anomenen fent acabar en ur l'arrel del no metall més electronegatiu i a continuació el nom de l'altre element especificant la seva valència si cal. Es poden emprar les tres nomenclatures. (La més recomanada és la sistemàtica).

# Es formulen situant l'element més electronegatiu a la dreta.

Exemples:

carbur de silici SiC
triclorur de fòsfor  PCl3
disulfur de carboni CS2
pentasulfur de diarsènic As2S5

EXERCICIS

1. Formula: diclorur de calci, iodur bàric, nitrur de sodi, tetraclorur de carboni, bromur potàssic, cianur sòdic, triclorur de nitrogen.

2. Anomena: AuCl3, Fe2S3, KI, SiF4, NH4Cl, CrS, CoBr3, PCl5

3. Investiga el que puguis sobre el clorur sòdic, la widia i el carbur càlcic.

Ara, posa en pràctica el teu domini dels composts binaris amb els exercicis fórmules1 ,noms1, noms2 i fórmules2.


inici pàgina
pàgina següent