IES Berenguer d'Anoia


Departament de FÝsica i QuÝmica

Formulaciˇ inorgÓnica(VII)
Hidrurs
Ďxids i per˛xids
Binaris metall-no metall
Hidr˛xids
OxoÓcids
Sals

Ions


Ions

Sˇn Ótoms o agregats d'Ótoms que tenen cÓrrega elŔctrica, ja sigui positiva o negativa.

Ions monoat˛mics i homonuclears

EstÓn formats per un sol Ótom amb cÓrrega elŔctrica. Els ions positius s'anomenen cations i sˇn Ótoms que han perdut electrons. Els ions negatius s'anomenen anions i sˇn Ótoms que han guanyat electrons.

# Els cations s'anomenen amb el nom del metall seguit del nombre de cÓrrega entre parŔntesi.

Exemples:     

calci(2+)  Ca2+, alumini(3+) Al3+, ferro(2+) Fe2+, potassi(1+) (K+), crom(2+) Cr2+,
estany(4+) Sn4+, hidrogen(1+) o hidrˇ H+.

# Els anions s'anomenen acabant l'arrel del element en ur. En el cas de l'oxigen, el nom Ús ˛xid. Si ho hi ha ambigŘitat es pot ometre el nombre de cÓrrega.

Exemples:     

clorur(1-) o clorur Cl-, bromur Br-, iodur I-, fluorur F-, sulfur S2-, selenur Se2-, nitrur N3-,
hidrur H-, ˛xid O2-, di˛xid(2-) o per˛xid O22-, dicarbur(2-) o acetilur C22-

Ions poliat˛mics

Sˇn agregats d'Ótoms amb cÓrrega elŔctrica positiva (cations) o negativa (anions).

# Els cations poliat˛mics no sˇn gaire freqŘents. Generalment tenen un nom particular.

Exemples:       

                    l'amoni o azani NH4+ i l'oxoni o oxidani (ja no s'admet hidroni!!) H3O+.

# Els anions poliat˛mics es poden considerar que provenen de composts i˛nics o amb molŔcules polars que es dissocien dins aigua (sals, Ócids, hidr˛xids...). A efectes de formulaciˇ, es pot considerar que provenen dels Ócids, per pŔrdua d'un o mÚs Ótoms d'hidrogen (excepte alguns amb noms particulars que se citen mÚs avall).

# A la nomenclatura tradicional s'anomenen canviant les terminacions ˇs/ic dels Ócids per it/at respectivament.

#A la nomenclatura de composiciˇ s'elimina la paraula "hidrogen" del nom del Ócid i s'acaba indicant la cÓrrega de l'aniˇ mitjanšant el nombre de cÓrrega.

Exemples:

dicromat
heptaoxiddicromat(2-)
Cr2O72-
bicarbonat o hidrogencarbonat
hidrogen(trioxidcarbonat)(1-) HCO3-
sulfit
trioxidsulfat(2-) SO32-
nitrat
trioxidnitrat(1-) NO3-
fosfat
tetraoxidfosfat(3-) PO43-
clorat
trioxidclorat(1-) ClO3-
hipoclorit
oxidclorat(1-) ClO-

 

# N'hi d'altres amb noms particulars, que provenen d'altres tipus d'Ócids o d'altres tipus de composts. Per exemple:

cianur CN-
sulfocianur SCN-
hidroxid OH-
aniˇ hidrogensulfur o iˇ hidrogensulfur(1-)
HS-

inici pÓgina